Ve Žlebech měli „Vodníci“ premiéru, přišlo 40 dětí

logoDne 27. 6. 2017 se ve Žlebech uskutečnila poprvé akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“, které se zúčastnilo 40 dětí místní základní školy.

Děti jsme přivítali u řeky Doubravy, kde se postupně seznámily s řekou a jejím okolím, rostlinami a živočichy zde žijícími.V kádích mohly vidět živé ryby a jiné živočichy.

P1030801Na jednom ze stanovišť jsme jim ukázali různé techniky lovu ryb a vybavení rybáře. Poté se děti přesunuly na sádky, kde je čekala soutěž v hledání rybiček a také si zde vyzkoušely nahazování na terč. Mezi tím jsme připravili oheň, aby si děti mohly opéct špekáčky.

P1040325Nakonec je čekala prohlídka líhně a největším zážitkem bylo krmení pstruhů, které si každý vyzkoušel. Při odchodu každé dítě dostalo upomínkové předměty od SÚS a sladkost na cestu.

Akce měla velký úspěch jak u dětí ,tak i u učitelů. Chtěla bych všem poděkovat za pomoc a podporu.

Za MO Žleby
Alena Valtrová

 

Náborová akce probíhá za podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Logo MZe - bez CR SPRAVNE2

Logo - česká verze (1)

 

P1030649 P1030695 P1030706 P1030839 P1030939 P1040092 P1040106 P1040246 P1040288