V Jincích přivítal místní vodník 89 dětí

logoV Jincích na chovném rybníku „Pecovák“ se 26. června 2017 po roce zase objevil místní vodník a přivítal spolu s předsedou MO Františkem Gajancem 89 dětí a 5 učitelek z místní základní školy na akci „Ve vodě (ne)žijí jen vodníci“.

2Pro děti bylo připraveno 6 stanovišť. Na prvním stanovišti děti pomocí kartiček a plakátů poznávaly jednotlivé druhy ryb, živočichů a rostlin, které žijí v našich vodách a jejich okolí. Děti na tomto stanovišti prokázaly docela dobré znalosti nejen ryb, ale hlavně měly přehled o rostlinách a živočiších. Dále se děti seznámily s ochranou přírody životního prostředí. Z rybářského řádu bylo řečeno něco o hájení jednotlivých druhů ryb, jejich mírách, dobách lovu.

5Na druhém stanovišti byla nachystána „soutěž“ v šikovnosti a zručnosti. Děti soutěžily v hodu míčků do keserů různých průměrů, dále zkoušely vylovit z kádě umělé rybičky a házely kroužky na cíl.

Na třetím stanovišti byla připravena ukázka rybářské výbavy – děti zde měly možnost seznámit se s rybářskou výbavou. Byly připraveny pruty, navijáky, vlasce, splávky, zátěže, 6háčky, umělé nástrahy, podběráky, vidličky, vezírky, mincíř, metr, nůžky, pean…a další výbava. Dětem bylo vysvětleno, k čemu jednotlivé věci slouží, jakým způsobem se navazují háčky, zhotovují montáže, vážou uzly apod. Předseda MO jim rovněž vysvětlil, jak se mohou stát rybáři, a jak se na rybáře pasují, ukázal dětem doklady potřebné k lovu ryb.

Na čtvrtém stanovišti probíhal hod prutem na cíl – na stanovišti byly připraveny 4 pruty se zátěží. Po úvodním vysvětlení a ukázky způsobů nahazování se do akce pustily děti a 7dokud se netrefily, nechtěly ze stanoviště odejít. Pro děti to byla úžasná zábava, ale nejen pro ně. Hodně zábavy si užili i ti dva dospěláci, když museli každou chvíli rozmotávat smyčky na cívkách nebo sundávat zátěže z křoví.

Na předposledním stanovišti byl lov ryb na hrázi rybníka. Čtyři rybáři připravili pro děti to nejatraktivnější. Připraveno bylo několik prutů na různé způsoby lovu. Nechybělo ani krmení všeho možného druhu. Tady si děti vyzkoušely všechno, od napíchnutí nástrahy na háček, nahození přes záběr až po zdolání ryby, její vylovení a vyproštění háčku. Děti si ryby osahaly a jednotlivé druhy jim 8popsal zábavnou formou Jirka Twrdy. Dětem bylo vysvětleno šetrné zacházení s ulovenou rybou, tak aby nedošlo k jejímu poškození.

Na posledním stanovišti bylo připraveno občerstvení v podobě grilovaných buřtů, klobás a nápojů.

Na každém stanovišti dětí dostávaly za splněný úkol odměnu v podobě sladkosti.

9Práce s dětmi byla úžasná, měly zájem naprosto o vše, co jsme pro ně připravili. Z každého stanoviště odcházely nadšené a plné zážitků.

Celá akce, která u dětí i učitelského sboru měla velký úspěch, byla ukončena předáním diplomů a drobných upomínkových předmětů všem zúčastněným dětem.

P1130190Na úplný závěr jsme si od dětí vyslechli mohutné skandování „Hoši děkujem“ pod taktovkou paní učitelky Chocholové.

Na celé akci, ve spolupráci s městysem Jince a 13. dělostřeleckým plukem Jince, se podílelo 10 členů místní organizace.

Kompletní fotodokumentace je na adrese: http://knihovna-jince.rajce.idnes.cz/

M. Domanský, jednatel MO Jince

Náborová akce probíhá za podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Logo MZe - bez CR SPRAVNE2

Logo - česká verze (1)

10 P1130212 P1130168 11 12