Ocenili jsme nejlepší rybářský kroužek a jeho vedoucího – MO Čáslav

Již druhý ročník soutěže Nejlepší rybářský kroužek SÚS a jeho vedoucí ocenil odbor mládeže našeho územního svazu. Kritérií bylo několik, důraz byl především kladený na všestrannost kroužku, to znamená, zda děti chodily k vodě i do učebny, účastnily se co nejvíce akcí pro mládež v rámci SÚS, ale i v okolních organizacích a na republikové úrovni.

25371266_1765337620144963_734942499_oSledovali jsme celoročně jejich prezentaci v okolí, jak svou činnost ukazují i směrem k rybářské i nerybářské veřejnosti. Všímali jsme si nejen jejich činnosti v terénu či v učebně, ale také v mediích a na sociálních sítích.

Rovněž jsme sledovali, jak si počínají vedoucí kroužků, neboť velmi dobře víme, že děti mají v kroužcích různé zájmy – někdo chce pouze chytat, jiný zase závodit, někdo má rád mušku či feeder, jiný zase přívlač či plavanou a na vedoucím je, aby vše rozumně skloubil a připravil program tak, aby zaujal všechny.

Při listopadovém hlasování v odboru mládeže jsme neměli lehké rozhodování a hlasování o vítězi .

25383047_1765337320144993_1986625376_oPrvním oceněným se pro rok 2017 stal kroužek MO  Čáslav a jeho vedoucí – Petr Stieber. Petr s dětmi nejenže celý rok navštěvuje různé závody v rámci kraje, ale i v rámci ČR, ale všestranně zapojuje plavanou i přívlač, jeho svěřenci se s ním podívají i na výlov či brigádu a v létě společně s dalšími členy čáslavské organizace pořádá pro děti již několik let čtrnáctidenní rybářský tábor.

Na dnešní předvánoční kroužek jsme jim společně s předsedou SÚS Dušanem Hýbnerem přijeli předat ocenění, která si za svoji práci zaslouží.

25383443_1765337710144954_1136956276_o 25371188_1765337743478284_423258898_o

A jaké ceny odbor mládeže SÚS pro vítěze připravil? Kroužek, kromě poháru a diplomu, dostal i šek na 10 000 Kč, který bude proplacený na volnočasové aktivity kroužku dle vlastního výběru, vedoucí pak získali stejně určený šek ve výši 5 000 korun.

Tím ještě nekončíme. Zítra se setkáme s druhým oceněným kroužkem a jeho vedoucím, ale který to bude, si ještě jeden den necháme pro sebe.

 Jiří Eichler, vedoucí odboru mládeže SÚS