Instalace multiparametrálního monitoringu středního Labe

Jak jistě většina z vás ví, každoročně zhruba v tento čas dochází z dosud nezjištěných příčin ke kyslíkovým deficitům na Labi v úseku mezi Nymburkem a Poděbrady, které zapříčiňují úhyny ryb. Proto bylo rozhodnuto o instalaci sond k průběžnému měření změn koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodním prostředí.

_A044475V kooperaci s odbory VHL GŘ, PVZ GŘ a závodem Roudnice nad Labem byly v úterý 26. 9. 2017 na čtyřech vodních dílech instalovány měřící jednotky. Na sondách je nastavený stálý záznam měřených údajů, které se budou vyhodnocovat a stahovat minimálně dvakrát týdně.

Věříme, že toto preventivní opatření a sledování nám pomůže případné deficity odhalit v prvopočátku a případně i určit přesnou lokalitu úniku cizorodých látek do toku.

Monitoring LabePodrobný rozpis VD s měřením v příloze.

 

Za ČRS MO Nymburk
Jiří Vetešník jednatel MO