Dodatky k soupisům revírů – 2016

DOTATEK Č. 1

K POPISŮM STŘEDOČESKÝCH REVÍRŮ NA ROK 2016 – 2017

Na revíru platí místní, územní, celosvazové a celorepublikové mimopstruhové povolenky.

Nový revír: 411 991 Na Dolíkách – MO PŘIŠIMASY 0,3 ha
(Náhrada za revír 411 116 Šembera 2 – Kbelka)

GPS 50°2’18.876″N, 14°43’58.130″E

Rybolov lze provádět na nádrži:
Na Dolíkách v k.ú. Škvorec. Přívlač, lov z loděk, zavážení, zaplavávání, používání krmítek a krmení zakázáno. Chytání je dovoleno pouze z pravého břehu. Zákaz lovu z přístupové cesty. U výtoku jsou vymezena 3 místa pro ZTP. Kapr nad 65 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. V denním úlovku smí být maximálně 2 ks lína. Ponechání kapra je omezeno na 2 ks týdně. Minimální míra kapra je stanovena na 45 cm, štiky na 60 cm, lína na 35 cm, candáta na 50 cm.  

DODATEK Č 2.

INFORMACE – VLOŽENÍ NOVÉ VODNÍ PLOCHY

ČRS Středočeský územní svaz pro držitele Středočeských územních a celosvazových mimopstruhových  povolenek vkládá od 16. 4. 2016 do společného rybolovu novou vodní plochu:

MLYNAŘICE 3 – DVORCE  č. 411 989  –  1,5 ha

GPS: 50°12’29.101″N, 14°48’16.820″E

Nádrž je v majetku ČRS z.s., Středočeského územního svazu a je provozována v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek:

MP režim od 16. 4. do 15. 10. – lov na umělou mušku a muškaření zakázáno, přívlač povolena. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Míra kapra 40 cm. Kapr nad 70 cm včetně se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy kapra či amura končí pro něj na revíru denní rybolov.

Místo na parkování je umožněno na vlastním pozemku – označeno cedulemi.

Ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven.

PARKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO NA CESTĚ KOLEM RYBNÍKA. K PARKOVÁNÍ JSOU URČENA MÍSTA OZNAČENÁ CEDULEMI.

DODATEK Č. 3

INFORMACE – VLOŽENÍ NOVÉ VODNÍ PLOCHY

ČRS Středočeský územní svaz pro držitele Středočeských územních a celosvazových pstruhových  povolenek vkládá od 1. 11. 2016 do společného rybolovu novou vodní plochu:

MLYNAŘICE 3 – DVORCE  č. 413 995  –  1,5 ha

GPS: 50°12’29.101″N, 14°48’16.820″E

Nádrž je v majetku ČRS z.s., Středočeského územního svazu a je provozována v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek:

Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Povoleno pouze muškaření, lov na umělou mušku a přívlač. Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen.

Místo na parkování je umožněno na vlastním pozemku – označeno cedulemi.

Ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven.

PARKOVÁNÍ ZAKÁZÁNO NA CESTĚ KOLEM RYBNÍKA. K PARKOVÁNÍ JSOU URČENA MÍSTA OZNAČENÁ CEDULEMI.

DODATEK Č. 4.

UKONČENÍ RYBOLOVU NA REVÍRU 411 124 Podhrázský rybník

Dne 12. 3. 2016 byl z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy ukončený rybolovov na revíru 411 124 Podhrázský rybník.

DODATEK Č. 5

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V příloze naleznete  úplné znění vyhlášky.

Níže v textu pak naleznete ty nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu již od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti.

(Rybářský lístek (§10) nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017).

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 prosíme  o respektování novely. Údaje uvedené v  rybářském řádu (BPVRP) , který je součástí soupisů rybářských revírů pro rok 2016 a 2017, který měl uzávěrku v září loňského roku nemůže novelu obsahovat a je v něm uvedena původní legislativní úprava.

VYHLÁŠKA 123_2016 Sb.

DODATEK Č. 6

INFORMACE – VLOŽENÍ NOVÉ VODNÍ PLOCHY

ČRS Středočeský územní svaz pro držitele středočeských, celosvazových a celorepublikových mimopstruhových  povolenek vkládá od 1. 7. 2016 do společného rybolovu novou vodní plochu:

VLKAVA 4 – SMILOVICE  č. 411 988  –  2,5 ha

GPS: 50°18’34.550″N, 14°57’44.860″E

1

 

Rybník je provozována v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Mimopstruhový režim od 16.4. do 15.10. – lov na umělou mušku a muškaření zakázáno, přívlač povolena. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK, NEDĚLE a pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Omezení rybolovu mimo vyjmenované dny v týdnu se netýká praktické výuky dětí v místním rybářském kroužku.

PARKOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO NA SILNICI na levé straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno cedulemi.

Screenshot 2016-06-15 00.02.30

3

 

 

4 5,

DODATEK Č. 7.

413 994 VLKAVA 4 – SMILOVICE – Středočeský územní svaz 2,5 ha

GPS: 50°18’34.550″N, 14°57’44.860″E

Pstruhový režim

Rybník je provozován v režimu rybníkářství v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. za těchto bližších podmínek: Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. – vysazován bude pstruh duhový a siven. Lov lososovitých ryb povolen 4 dny v týdnu. Povolen pouze lov na umělou mušku a přívlač. Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a každý ulovený jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byl uloven. Rybolov je povolen pouze 4 dny v týdnu v tyto konkrétní dny: úterý, čtvrtek, pátek, neděle a pouze z pravého břehu a u přítoku – viz mapka na hrázi rybníka. Z hráze od stavidla vlevo a po celé levé straně rybníka je rybolov zakázán. Parkování je zakázáno na silnici na levé straně rybníka i na komunikaci vedoucí přes hráz rybníka. Místo na parkování je vymezeno u cesty vedoucí od hráze po pravém břehu rybníka – označeno cedulemi.

Screenshot 2016-06-15 00.02.30

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 8.

Dodatek pro rok 2017 k soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů územních svazů a Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro držitele celorepublikových a celosvazových povolenek pro rok 2016 a 2017

 Soupisy revírů pro rok 2017- dodatek