413 023 RAKOVNICKÝ POTOK 1 P (Ryzavá) – MO Křivoklát

413 023 RAKOVNICKÝ POTOK 1 P (Ryzavá) – MO Křivoklát   9 km, 1 ha
Přítok Rakovnického potoka – Berounky. Celý revír je chovný – lov ryb zakázán.

Rakovnický p. 1 413023 (2)

Rakovnický potok 1

Rakovnický p. 1 413023 (3)

Rakovnický potok 1