Zpráva odboru mládeže SÚS za rok 2017

Odbor mládeže začal v roce 2017 pracovat v pozměněném složení a svoji činnost zahájil první schůzí dne 5. 1. 2017. Zde byl představen koncept, jakým směrem se bude činnost odboru mládeže ubírat v dalších letech. Odbor mládeže se během roku sešel celkem čtyřikrát. Pracoval v počtu 11 lidí, v průběhu roku dva členové ukončili činnost v odboru a dva členové byli kooptováni.

9V letošním roce odbor mládeže prováděl celou řadu aktivit. Konkrétně organizační zajištění akce „Pohár předsedy pro děti“, podpora mládežnických akcí na úrovní MO, příprava nových aktivit v celé škále rybářský disciplín s cílem podpořit náborovou činnost. Kromě nejdůležitější akce – pokračování projektu „Ve vodě nežijí jen vodníci“ dále pořádal mnoho menších a větších akcí, jako třeba krajské kolo Zlaté udice a náborové akce Božkovský duhák, Dvorecká muška či Plavačkové juniorky a letní tábor pro děti.

Nyní k jednotlivým akcím podrobněji.

IMG_7317

 

 

O pohár předsedy 

Akci letos poprvé organizačně zajišťoval odbor mládeže ve spolupráci s MO Týnec na Sázavou, v jejímž revíru se uskutečnil i samotný závod. Prvního ročníku se zúčastnilo na 80 dětí, loňského závodu pouze 65 dětí a letošního závodu 85 dětí. Atmosféra závodu byla vynikající.

IMG_7104Školení a semináře pro vedoucí mládeže

Odbor mládeže pro vedoucí v rámci SÚS zajistil v roce 2017 celkem tři vzdělávací akce, a to jeden seminář a dvě certifikovaná školení. Seminář se konal v únoru a zúčastnilo se ho 47 vedoucích. Na semináři šlo hlavně o představení „Vodníků“, Zlaté udice, prezentace práce s mládeží a socialmedia, čerpání dotací a výměnu zkušeností vedoucích. První školení bylo pro zájemce o kurz vedoucího mládeže na LTM. Kurz byl certifikovaný a pro ty, kteří chtějí pracovat s mládeží, nutností. Kurzem prošlo 42 vedoucích. Druhé školení byl úzce specializovaný kurz, jednalo se o školení zdravotníků ZZA – zotavovacích akcí pro dětí. Zúčastnilo se ho 12 vedoucích zejména z těch MO, které pořádají letní tábory pro děti.

Zlatá udice

DSC_0003Odbor mládeže v roce 2017 připravil krajské kolo Zlaté udice, jehož součástí byla příprava na národní kolo. Z účastníků Zlaté udice bylo vybráno pro účast v národním kole šestičlenné družstvo. Národní kolo se letos konalo v Severomoravském kraji v Šilhéřovicích. V jednotlivcích jsme obsadili páté místo. S tím se nemohu spokojit. Musím konstatovat, že naše výsledky neodpovídají vynaložené podpoře na Zlatou udici. Je potřeba identifikovat faktory vedoucí k takto tristním výsledkům. Jedním z nich je velmi složitá a náročná příprava, která musí být dlouhodobá. Dále pak nezájem místních organizací a vedoucích zapojovat se do této činnosti na místních úrovních a nedostatečný zájem mládeže. Pokud chce do budoucna Zlatá udice být nadále na výsluní naší práce s mládeží musí se ZU razantně zmodernizovat, aby byla v dnešní době pro děti motivující.

„Ve vodě nežijí jen vodníci“

_DSC8689Nejvýznamnější letošní akcí odboru bylo projekt „Ve vodě nežijí jen Vodnici“. Na místních úrovních se do projektu v prvním kole zapojilo celkem 21 organizací, v druhém kole 6 organizací. Celkem se uskutečnilo 31 akcí, což je nárůst cca 30 % oproti loňskému roku. Nicméně nejsem spokojený s celkovým počtem zapojených organizací. Je to pouze cca pětina ze všech našich MO. MO musí chápat, že jen plánovanou a soustavnou činností můžeme zvrátit úbytek členské základny. Tam, kde se letos akce „Vodníci“ konala opět přibylo více dětí do kroužků, a dokonce dvě organizace obnovily práci s mládeží a mají dětské rybářské kroužky. Tato činnost je běh na dlouhou trať, která nebude mít okamžitý efekt. Ale jen soustavnou a dlouhodobou prací jde zvrátit trend úbytku členské základny. Ty MO, které toto chápou, již dnes pociťují postupný nárůst členské základny. Na akce byly čerpány finanční prostředky Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Odbor mládeže pořádal v letošním roce nově náborové akce ve feedru, mušce, přívlači a plavané

Obrazek 2Odbor mládeže v letošním roce přidal do svého portfolia akcí i tento typ náborových závodů s cílem přivést mládež do LRU soutěží. První z řady náborových závodů pořádaný odborem mládeže SÚS byl v LRU feeder. Pro závod byla vybrána osvědčená a prověřená závodní trať na Labi v Sedlčánkách u Čelákovic. Dalším závodem byla Dvorecká muška. Ta se uskutečnila v revíru Mlynařice 3. Závod proběhl jako závod dvojic podle soutěžního a závodního řádu pro rok 2017. Dvojici tvořil vždy jeden junior a jeden senior. Dvojice byly nasazeny podle aktuálního žebříčku 2017 pro dospělé a juniory. V září pak proběhly plavačkové juniorské závody v Nymburce.

Letní tábor

20517492_1626771014001625_2058291162_oOdbor mládeže pořádal letos, tak jako každý rok, letní tábor mládeže na Berounce. Tábora se zúčastnilo celkem 34 dětí ve věku od 8 do 15 let z řady míst Středočeského kraje, konkrétně z Kladna, Berouna, Nymburka, Rožmitálu pod Tř., Sedlčan, Bělé pod Bezdězem, Brandýsa, Čelákovic, Rakovník, Plaňan, ale i z Prahy. Tábor opět posunul laťku své prestiže o hodně výš. Měl vlastní facebookové stránky, které mohli sledovat rodiče a být tak součástí chodu tábora. Tábor dle ohlasu sledovali i dědové a babičky, či starší sourozenci a rovněž vedoucí kroužků, z kterých děti přijely. Tábor byl podpořen z prostředků MŠMT.

Ocenění odboru mládeže

25397902_1765337356811656_1305158013_oOdbor mládeže SÚS vypsal již druhý ročník soutěže o nejlepší rybářský kroužek 2017 v SÚS a jeho vedoucího. Novinkou je cena „Skokan roku“, tedy ocenění kroužku, který ve své práci zaznamená velký pokrok. Tato soutěž má být motivací pro práci vedoucích a MO, s cílem pozvednout úroveň činnosti našich rybářských kroužků. Po celý rok odbor mládeže průběžně sledoval práci v jednotlivých kroužcích a jejich prezentaci. Na základě svých zjištění nominoval skupinu kroužků, ze kterých následným výběrem vzešli vítězové, a to rybářský kroužek MO Rožmitál pod Tř. a MO Čáslav. Ocenění vedoucí kroužků byli Petr Stieber a Aleš Haluska. Skokanem roku byla vyhlášena MO Rakovník. Všichni ocenění obdrželi finanční odměnu.

Finanční podpora akcí

16649068_1284204851636594_5018074310006023862_nV roce 2017 odbor mládeže podpořil 60 akcí pořádaných v místních organizacích Středočeského územního svazu. Každou materiálem v hodnotě 600,- Kč. Dále podpořil finanční částkou 5 000,- Kč středočeské juniorské závody v plavané a stejnou částkou Jizerský okounek 2017 – závody v přívlači, tábory místních organizaci částkou 2 000,- Kč na pořízení odměn dětem. Dále bylo pro zájemce z řad vedoucích mládeže zajištěno školení a doplnění vzdělání za více jak 70 tis. Kč hrazených z části z prostředků dotací a rovněž zajištěno základní zdravotní vybavení.

Celkově bylo odborem mládeže na práci s mládeží, její podporu a výchovu či vzdělávání vedoucích (bez započtení vodníků) vynaloženo v roce 2017 cca 380 000 Kč.

Jiří Eichler, vedoucí odboru mládeže