Z jednání Rady ČRS

Republiková rada ČRS se sešla na řádném zasedání 7. prosince 2017. V rámci kontroly usnesení proběhla diskuze nad návrhem statutu reprezentanta, předložená Radě prostřednictvím koordinátora pro sportovní činnost MUDr. Doležala. Tento návrh předkládá pravidla a povinnosti sportovců, kteří reprezentují ČRS na národní i mezinárodní úrovni a obsahuje i kodex sportovce, který má za cíl zajistit důstojnou a efektivní reprezentaci ČRS směrem k široké veřejnosti. Materiál zatím nebyl schválen, je určen k zapracování připomínek.

V další části zasedání předložil předseda hospodářského odboru Rady Dušan Hýbner ve spolupráci s vedoucím hospodářského oddělení Rady ČRS ing. Branislavem Ličkem a ing. Pavlem Vránou, Ph.D. materiál „Návrh změn prostřednictvím úpravy BPVRP/vyhlášky/zákona“. Tento dokument obsahuje nejdůležitější vize a potenciální změny v pravidlech rybolovu na revírech ČRS. Jeho součástí jsou témata jako systém zefektivnění činnosti rybářské stráže, změny kárného postihu za porušení rybářského řádu, roční limity úlovků na povolenku, plošné zavedení horní míry kapra, zvýšená ochrana vybraných druhů ryb zvýšením lovné míry, zákaz lovu na umělou mušku v jarním období s cílem ochrany dravých ryb před ulovením v době jejich hájení, zákaz používání zpětných háčků na pstruhových revírech, a další. Materiál bude postoupen se žádostí o stanovisko a případné další doplnění územním svazům, Rada ČRS se k těmto tématům opět vrátí v dubnu roku 2018.

Následujícím bodem bylo projednání rozpočtu Rady ČRS a finančního plánu společnosti ČRS služby s.r.o. (100% vlastníkem je ČRS, funkci valné hromady vykonává Rada ČRS) pro rok 2018. Rozpočet Rady ČRS, předložený předsedou ekonomické komise Rady ing. Karlem Andersem, je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 122.992.900 Kč (z toho 93,5 mil. Kč představuje okruh celosvazového rybolovu), což znamená nárůst o přibližně 10% oproti roku 2017. Ten je způsoben očekávaným zvýšením výnosů z prodeje celosvazových povolenek a členských známek, reflektujícím nárůst počtu členů ČRS, zahrnuty jsou i očekávané příjmy ze státních dotací (MZe a MŠMT). Systémovou změnou je, že oproti roku 2017 nejsou do plánovaného rozpočtu zahrnuty náklady a výnosy rekreačního střediska Štědronín, které bylo převedeno pod ČRS služby s.r.o. Tím došlo k plánovanému oddělení hlavní činnosti Svazu od komerční.

Na základě kladných stanovisek ekonomické komise a Republikové dozorčí rady Rada ČRS předložený rozpočet schválila s tím, že připomínky zástupců Jč. ÚS ČRS vypořádá ekonomická komise. Následně byl projednán a schválen finanční plán ČRS služby s.r.o. pro rok 2018 s předpokládanými náklady ve výši 1.485.000 Kč a výnosy 1.525.000 Kč.

Rada dále vyhověla žádosti asociace WCM na pořádání jednoho z největších světových kaprařských závodů World Carp Masters 2018 na revíru Rady ČRS ÚN Orlík v termínu od 7. – 15. 9. 2018 za účasti 100 dvoučlenných týmů.

Uspořádání závodů přinese ve prospěch zarybnění tohoto revíru nad stanovený zarybňovací plán částku nejméně 0,5 mil. Kč (300 tis. Kč od pořadatele WCM a min. 200 tis. Kč za prodej povolenek závodníkům). To představuje více než 10% ročních nákladů na zarybnění tohoto revíru.

Rada rovněž schválila žádost tlumočenou předsedou Středočeského územního svazu ČRS Dušanem Hýbnerem, který požádal jménem sportovní sekce „položená“ při Střč. ÚS ČRS o bezplatné poskytnutí revíru Rady ČRS Račický kanál pro pořádání soutěže v lovu kapra na položenou „O pohár předsedy ČRS“ v termínu 18. – 21. 10. 2018.

Předseda ČRS dr. Alexander Šíma informoval členy Rady o jednání se zástupci Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje. Tématem byla spolupráce Policie ČR, rybářské stráže a rybářských hospodářů při odhalování a postihu přestupků a trestných činů (zejména pytláctví a týrání zvířat). Byla dohodnuta témata a úkoly, které zúčastnění budou plnit. Pro ČRS to znamená provést aktualizaci seznamu ryb pro vypořádávání škodních událostí, zpracování seznamu soudních znalců pro oblast rybářství, definovat, které nakládání s rybami lze považovat za týrání pro možné stíhání pro trestný čin podle § 302 tr. zákoníku. Spolupráce proběhne v první fázi na úrovni Středočeského ÚS ČRS po dobu dvou let s tím, že může být podle dosažených výsledků rozšířena na úroveň celého Svazu.

Převzato z webu Rady ČRS