Výbor SÚS schválil vytvoření Rozvojového fondu na nákup vodních ploch

Jak jistě víte od roku 2018 je v CELÉM ČRS ROZHODNUTÍM Sněmu ČRS z roku 2016 zvýšena členská známka u dospělých o 100 korun. Středočeský územní svaz již při podpoře tohoto návrhu slíbil, že celá zvýšená částka bude výhradně převedena do fondu na nákup vodních ploch, který bude zřízen.

Na svém čtvrtečním zasedání výbor SÚS schválil vytvoření tohoto fondu a jeho Statut. Tento materiál nyní půjde na místní organizace a poté ho bude schvalovat krajská konference.

13516717_1225996107412453_4928847469580245434_nÚzemní konference z roku 2014 a následně 2016 uložila výboru SÚS a místním organizacím získávat do vlastnictví další vodní plochy a pozemky u vodních ploch. K tomu je nutné hledat i nové formy financování a způsoby získávání finančních prostředků a jedním z nich je právě vytvořený Rozvojový fond.

Z navrhovaného Statutu tohoto Rozvojového fondu na nákup vodních ploch vyplývá, že nakoupené vodní plochy budou sloužit k výkonu rybářského práva, dle Statutu společného rybolovu nebo nákupu vodních ploch určených k chovu ryb.

Získaný hmotný majetek (pozemky a vodní plochy) nákupem z tohoto fondu budou ve vlastnictví Českého rybářského svazu z.s., Středočeského územního, K Novým domkům čp.82, 159 00 Praha 5 – Lahovice, nebo MO.

Přednostně budou z fondu nakupovány revíry, které jsou v době zřízení fondu ve Společném rybolovu a u nichž hrozí ztráta či zánik.

Z fondu budě možné poskytovat půjčky MO bude částka zajištěna zástavou nemovitosti a fondu vypůjčitelem splácena za nejnižší možný úrok, který bude roven částce úroku na spořícím účtu SÚS.

Správcem Rozvojového fondu na nákup vodních ploch je výbor SÚS, který bude pravidelně podávat zprávu o jeho stavu na konferenci SÚS.

IMG_2870Finanční prostředky Rozvojového fondu budou tvořit:

– ze strany SÚS částka ve výši 50 – 70 Kč z členské známky pro dospělé (rozdělení výnosu členské známky je 13% Rada, 50% MO a 37% SÚS, přičemž územní svaz dofinancuje příspěvek tak, aby minimální částka příspěvku byla 50 Kč, na základě hospodaření pak může být navýšena až na 70 Kč)
– dobrovolný příspěvkem MO sdružených ve Společném rybolovu
– mimořádná finanční částka z výnosů Společného rybolovu – redistribuce
– mimořádný příspěvek, nebo darem (po případném zdanění).

O jednorázovém čerpání prostředků z Rozvojového fondu až do výše 10 000 000,- Kč může rozhodnout výbor SÚS, financováni projektů nad 10 mil. Kč musí být předem schváleno územní konferencí SÚS, případně souhlasem místních organizací korespondenčně prostřednictvím mailu, tzv. per rollam.

Zprávu o hospodaření s Rozvojovým fondem projednává územní konference SÚS jako součást zprávy ekonoma SÚS, v případě čerpání v částce nad tři miliony Kč pak jako samostatný bod programu.

Na příspěvek či půjčku není nárok. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku či půjčky je v kompetenci výboru SÚS nebo územní konference, které zhodnotí:
a) význam revíru pro danou lokalitu, b) spoluúčast žadatele, c) zda byla poskytnuta půjčka z tohoto fondu v minulosti i jak byla vyrovnána.