Vloni vyčíslená škoda v důsledku otrav vod je nejmenší za posledních pět let

V loňském roce došlo na revírech MO ke 12 škodním událostem způsobených změnou kvality vody (otravou). Je to o dvě události více než v roce 2016, nicméně vyčíslená škoda (252 900,- Kč) je nejnižší za posledních pět let.

Nejčastějšími příčinami byl deficit kyslíku v zimní období, v letním pak způsobený sinicemi. Dalšími příčinami byl postřik pole či toxikace stokové sítě, ve dvou případech původce nebyl zjištěn.

Největší škody utrpěla MO Čelákovice, kde na třech revírech z důvodu deficitu kyslíku došlo k úhynu 1 400 kg ryb v hodnotě 79 000 Kč.