Pozor na označení revírů, zkontrolujte si ho!

Český rybářský svaz byl orgánem státní správy rybářství upozorněn na povinnost ze Zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., v aktuálním znění, který ukládá každému uživateli revíru řádně označit a udržovat označení rybářského revíru.

Pro splnění zákonné povinnosti je postačující označení na začátku a na konci revíru. V ideálním případě je doporučeno označení umístit na příjezdové komunikace tak, aby lovící při příjezdu byl schopen poznat, u kterého revíru se právě nachází. Nesplnění této povinnosti může vést k udělení pokuty, v krajním případě k odebrání revíru.

Cedule s označením revíru musí obsahovat tyto náležitosti: Název a číslo revíru, specifikaci, zda se jedná o mimopstruhový nebo pstruhový revír, název uživatelské MO, kontakt na MO. Vzor cedule zasíláme v příloze.

NÁVRH OZNAČENÍ REVÍRU 2

Výbor územního svazu na doporučení hospodářského odboru žádá funkcionáře všech místních organizací, aby zajistili správné označení svých revírů a pořídili fotodokumentaci označeného začátku a konce všech svých revírů a podrevírů (řek, potoků, nádrží a rybníků). Tuto fotodokumentaci mohou organizace zasílat průběžně do sekretariátu SÚS na mailovou adresu: rybar.crs.sus@seznam.cz.

V případě, že MO fotodokumentaci nedodá ani osobně nejpozději v den hospodářského vyrovnání 2018, SÚS zajistí na vlastní náklady a provede označení revíru. Za tuto službu bude sdružené MO stržena částka 3 000,- Kč z režie poskytované na daný revír.

Ve většině případů jsou rybářské revíry místních organizací Středočeského územního svazu označeny a bude na Vás pouze pořízení fotografie tohoto označení a zaslání na výše uvedenou mailovou adresu. Fotografie zasílejte s názvem a číslem revíru a textem jednoznačně definujícím lokalitu, kde se cedule nachází. U více rybníků, které jsou součástí jednoho revíru, uvádějte kromě názvu revíru i název konkrétního rybníka. Místo označení revíru můžete definovat i pomocí GPS souřadnic a opět s uvedením názvu a čísla revíru a jednoznačným popisem místa. (Pozn. při pořizování fotky, Vás žádáme o snímek i s kouskem okolí, aby bylo patrno, kde se cedule nachází. Nefoťte text cedule v detailu bez okolí. Tzn., že text na ceduli nemusí být vždy na 100% čitelný).

V případě dotazů kontaktujte sekretariát SÚS.

Dušan Hýbner, předseda SÚS
Pavel Horáček, jednatel SÚS