Odbahnění Konopišťského potoka 1 a výlov rybníku Konopiště

ČRS, z. s., MO Benešov oznamuje, že se v roce 2017 bude odbahňovat a následně rekultivovat revír 411 040 Konopišťský potok 1.

Dle požadavku Povodí se revír v létě sloví. Harmonogram této akce je dva roky. Revír se v roce 2017 již nebude nasazovat.

Zájemcům, kteří by se chtěli přijít podívat na výlov oznamujeme, že v pátek 14. 4. 2017 se bude lovit rybník Konopiště a následně zarybňovat revíry 411 076 Sázava 3 a 411 141 Černý les.