Náborová akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“ – JARO 2018

Vážení,

odbor mládeže ČRS SÚS spouští čtvrté kolo přihlášek projektu „Ve vodě nežijí jen Vodníci“. Projekt je směrován na pomoc vašim MO, potažmo vašim rybářským kroužkům, v náboru dětí a mládeže a je koncipován jako dlouhodobý. Projekt lze opakovat vícekrát, například k zahájení školního roku, či rybářského kroužku.

Projekt je spolufinancován z dotace Krajského úřadu Středočeského kraje. Proto i vyúčtování akce z vaší strany podléhá určitým pravidlům a je nutné jejich dodržení a účtování dle návodu. 

Termín podání přihlášek k akci a provedení akce je od 9. 4. do 30. 6. 2018 včetně.

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději 14 dní před konáním akce na adresu sekretariátu SÚS.

Z důvodu nutnosti vyúčtování dotace prosím respektujte pravidla, která v souladu s podmínkami dotace rozpracoval OM, spolu s podmínkami na distribuci materiálů k akci jako jsou diplomy a samolepky, které budou spolu s propagačními materiály rozesílány ze sekretariátu SÚS po podání přihlášky.  Podmínky projektu a přihlášky jsou dostupné na www.crs-sus.cz sekce mládež.

Přihláška Vodníci jaro 2018

Potvrzení o realizaci projektu podklad k vyúčtování dotace

Více informací poskytne sekretariát SÚS, nebo přímo garant projektu a vedoucí odboru mládeže SÚS pan Jiří Eichler  – mladez.sus@seznam.cz.