Mělničtí rybáři si pořídili člun

IMG_3508

Mělnické rybářské organizaci se po dlouhodobé snaze podařilo zakoupit člun, který bude sloužit rybářské stráži při ochraně revíru, rozvozu násady na naše dvě největší řeky Labe a Vltavu a v případě povodní, nebo znečištění i při zásazích tohoto typu.

IMG_3537Dlouhodobě se naše organizace potýkala s problémem kontroly nedostupných míst, které řešila ve spolupráci s policií a při těchto akcích jen během roku 2017 zkontrolovali strážci spolu s PČR přes 140 lovících, ve 44 případech řešili drobné přestupky domluvou, 5x pokutou a 1x odebráním rybářského lístku. Policie však nemůže nahrazovat běžnou práci rybářské stráže, a proto byl jedním z logických důvodů nákup člunu včetně výbavy pro noční použití. Inspiraci jsme našli v nedaleké Mladé Boleslavi, kde mají člun již druhou sezonu, a i když revír Jizery je menší než ty naše, našel tam své podstatné uplatnění.

IMG_3522Během roku je třeba také zajistit distribuci násad i do odlehlejších míst, což je problematické na toku Vltavy, kde je přístup zhoršen díky cyklostezce. Jedná se hlavně o distribuci násad úhořího monté, candátů a štik, které na naše revíry do současnosti vysazovali členové vlastními čluny a často bylo dost problematické zajistit rychlou a efektivní distribuci. Dále bude člun používán při kontrolních odlovech, sloužících například k zjišťování čistoty vod a nezávadnosti rybího masa, které na našich revírech probíhá pravidelně a v neposlední řadě k pomoci v případě povodní.

IMG_3533Zkoušky potřebné pro tento člun s motorem o síle 20 koní skládá v těchto dnech 6 členů rybářské stráže, aby se zajistila neustálá možnost i v nepředvídatelných situacích člun kvalifikovaně použít. Dále předpokládáme zájem z okolních organizací, kterým bude nabídnuta spolupráce zapůjčením člunu i s posádkou.

Závěrem bychom rádi za celou mělnickou organizaci poděkovali přispěvatelům, a to především městu Mělník, obcím Dolní Beřkovice, Hořín a Lužec nad Vltavou, dále pak podnikatelům z mělnického regionu jejichž loga a názvy budou v případě zájmu na člunu umístěny.

Za výbor MO Mělník M. Macholda