Mělničtí rybáři si pořídili člun

Mělnické rybářské organizaci se po dlouhodobé snaze podařilo zakoupit člun, který bude sloužit rybářské stráži při ochraně revíru, rozvozu násady na naše dvě největší řeky Labe a Vltavu a v případě povodní, nebo znečištění i při zásazích tohoto typu.

IMG_3537Dlouhodobě se naše organizace potýkala s problémem kontroly nedostupných míst, které řešila ve spolupráci s policií a při těchto akcích jen během roku 2017 zkontrolovali strážci spolu s PČR přes 140 lovících, ve 44 případech řešili drobné přestupky domluvou, 5x pokutou a 1x odebráním rybářského lístku. Policie však nemůže nahrazovat běžnou práci rybářské stráže, a proto byl jedním z logických důvodů nákup člunu včetně výbavy pro noční použití. Inspiraci jsme našli v nedaleké Mladé Boleslavi, kde mají člun již druhou sezonu, a i když revír Jizery je menší než ty naše, našel tam své podstatné uplatnění.

IMG_3522Během roku je třeba také zajistit distribuci násad i do odlehlejších míst, což je problematické na toku Vltavy, kde je přístup zhoršen díky cyklostezce. Jedná se hlavně o distribuci násad úhořího monté, candátů a štik, které na naše revíry do současnosti vysazovali členové vlastními čluny a často bylo dost problematické zajistit rychlou a efektivní distribuci. Dále bude člun používán při kontrolních odlovech, sloužících například k zjišťování čistoty vod a nezávadnosti rybího masa, které na našich revírech probíhá pravidelně a v neposlední řadě k pomoci v případě povodní.

IMG_3533Zkoušky potřebné pro tento člun s motorem o síle 20 koní skládá v těchto dnech 6 členů rybářské stráže, aby se zajistila neustálá možnost i v nepředvídatelných situacích člun kvalifikovaně použít. Dále předpokládáme zájem z okolních organizací, kterým bude nabídnuta spolupráce zapůjčením člunu i s posádkou.

Závěrem bychom rádi za celou mělnickou organizaci poděkovali přispěvatelům, a to především městu Mělník, obcím Dolní Beřkovice, Hořín a Lužec nad Vltavou, dále pak podnikatelům z mělnického regionu jejichž loga a názvy budou v případě zájmu na člunu umístěny.

Za výbor MO Mělník M. Macholda