1. krajský přebor v položené – vyúčtování a rozdělení zisku

Poslední faktury dorazily, proto nezbývá než celou povedenou akci 1. krajského přeboru v položené uzavřít jejím vyúčtováním. Jak jsme avizovali předem, zisk bude rozdělen ve výši 100%, a to také bezezbytku dodržíme.

Příspěvek handicapovaným rybářům odešleme v první polovině září, líny nakoupíme po podzimních výlovech. O jejich vysazení do konkrétních revírů rozhodne hospodář MO Brandýs n/L.

Mládež – letošní plánované akce jsou již finančně zajištěné a do konce roku už jich ani moc nebude. Buď se nám ještě letos podaří najít vhodnou akci, kterou bychom mohli podpořit, nebo, a to zatím vypadá pravděpodobněji, na jaře příštího roku uspořádáme a zafinancujeme náborové závody pro děti – snad budoucí rybáře. V každém případě vynaložené prostředky vykážeme do poslední koruny.

Vyúčtování – položená

Miroslav Poupa
vedoucí sekce položená